13-1075-3-3-7

13-1075-3-3-7

Статут відзнаки “Залізний Хрест” за похід і бої з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р., тимчасово затверджений Головним Отаманом військ УНР С. Петлюрою. 19 жовтня 1920 р.
ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту