Перший Універсал Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.

Перший Універсал Української Центральної Ради. 10 червня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф.1115. Оп.1. Спр.4. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту