З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІ про затвердження законопроекту про асигнування 200 000 карб. на створення Української Академії Наук в Києві, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 26 липня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № VІІ про затвердження законопроекту про асигнування 200 000 карб. на створення Української Академії Наук в Києві, внесене Міністром Народної Освіти Василенком М. П. 26 липня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 134.

Leave a Comment