Лист Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри [Головному вождю Польської армії Юзефу Пілсудському] про наслідки Ризьких умов для Польщі та України. 8 листопада 1920 р.

Лист Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри [Головному вождю Польської армії Юзефу Пілсудському] про наслідки Ризьких умов для Польщі та України. 8 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 4. Спр. 2. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту