Протокол засідання Колегії НКО УСРР на якому ухвалена постанова про надання О. П. Довженку звання Народного артиста Республіки та рішення звернутися до Уряду УСРР з проханням схвалити цю постанову. 2 листопада 1932 р.

Протокол засідання Колегії НКО УСРР на якому ухвалена постанова про надання О. П. Довженку звання Народного артиста Республіки та рішення звернутися до Уряду УСРР з проханням схвалити цю постанову. 2 листопада 1932 р.

ЦДAВО України. Ф. 166. Оп. 10. Спр. 5. Арк. 13

Leave a Comment