Матеріали з питань повернення депортованих осіб в Україну та становище українських національних меншин в інших державах. Грудень 1992 р.

Матеріали з питань повернення депортованих осіб в Україну та становище українських національних меншин в інших державах. Грудень 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 3632. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту