Доповідь начальника Київської округи водних шляхів Міністерства шляхів УНР про необхідність організації торф’яних розробок та схематичний план розташування торф’яників. 27 травня 1920 р.

Доповідь начальника Київської округи водних шляхів Міністерства шляхів УНР про необхідність організації торф’яних розробок та схематичний план розташування торф’яників. 27 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 158. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту