Лист Голови Комісії з утворення Української Академії наук В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо надання місцевості «Кадетський гай» для розташування там майбутніх установ Академії наук. 25 вересня 1918 р.

Лист Голови Комісії з утворення Української Академії наук В. Вернадського до Міністра народної освіти та мистецтва М. Василенка щодо надання місцевості «Кадетський гай» для розташування там майбутніх установ Академії наук. 25 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 136. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту