Карти Київського, Катеринославського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Харківського намісництв та Таврійської області з атласу Російської імперії (“Атлас Российской империи, состоящий из 45 карт”), що був виданий в друкарні Ситіна в Санкт-Петербурзі. 1792 р.

Карти Київського, Катеринославського, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Харківського намісництв та Таврійської області з атласу Російської імперії (“Атлас Российской империи, состоящий из 45 карт”), що був виданий в друкарні Ситіна в Санкт-Петербурзі. 1792 р.

ЦДІАК України. Ф. 739. Оп. 1. Спр. 662. Арк. 24. Російською мовою

Leave a Comment

Перейти до вмісту