Лист Державного контролю до 1-го контрольного департаменту про виділення коштів в розпорядження департаменту. 31 грудня 1918 р.

Лист Державного контролю до 1-го контрольного департаменту про виділення коштів в розпорядження департаменту. 31 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту