Реєстр старших урядовців Державного контролю України. [1918 р.].

Реєстр старших урядовців Державного контролю України. [1918 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3363. Оп. 3. Спр. 31. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту