Про підготовку до Маніфестації 19 березня — з протоколу засідання Головної української студентської ради м. Києва. 14 березня 1917 р.

Про підготовку до Маніфестації 19 березня — з протоколу засідання Головної української студентської ради м. Києва. 14 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3645. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту