Стенограма Всеукраїнського селянського з’їзду. День 1. 28 травня 1917 р.

Стенограма Всеукраїнського селянського з'їзду. День 1. 28 травня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4037, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту