13-4778-3-36-150.jpg

Листування представників різних відомств України щодо забезпечення виконання заходів по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 23 жовтня — 24 грудня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 36. Арк. 135, 136, 149 — 151.

Leave a Comment

Перейти до вмісту