13-4778-3-4-079_1.jpg

Документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. І. З розділу 4. Стан навколишнього середовища. Використання та охорона природних ресурсів. 4.3. Водні ресурси (мапи, таблиці). 1992 рік.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 79, 87, 93.

Leave a Comment

Перейти до вмісту