Указ Президента України Л. Кравчука № 99/92 «Про Державну думу України». 25 лютого 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 99/92 «Про Державну думу України». 25 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 64

Leave a Comment

Перейти до вмісту