Обіжник Президента УНР М. Плав’юка з пропозицією взяти участь у делегації ДЦ УНР в екзилі до Києва у зв’язку зі святковою передачею повноважень Президентові і владі нововідновленої незалежної держави українського народу. [Травень] 1992 р.

Обіжник Президента УНР М. Плав'юка з пропозицією взяти участь у делегації ДЦ УНР в екзилі до Києва у зв'язку зі святковою передачею повноважень Президентові і владі нововідновленої незалежної держави українського народу. [Травень] 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1280. Арк. 20

Leave a Comment

Перейти до вмісту