13-5250-1-38-248

13-5250-1-38-248

Витяг з протоколу № 20 засідання правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” про надання фінансової допомоги Українській спілці в'язнів-жертв нацизму для здійснення заходів щодо соціальної підтримки ветеранів війни — жертв нацизму. 18 грудня 2000 р.
ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 248

Leave a Comment