Свідчення Ю. Вільківни про знущання над арештованими українцями. 2 травня 1939 р.

Свідчення Ю. Вільківни про знущання над арештованими українцями. 2 травня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3988, оп. 1, спр. 2, арк. 6

Leave a Comment