Постанова № 1119 Ради народних Комісарів УРСР про заходи по створенню документальної бази з історії України та історії Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного господарства УРСР. 31 серпня 1944 р.

Постанова № 1119 Ради народних Комісарів УРСР про заходи по створенню документальної бази з історії України та історії Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного господарства УРСР. 31 серпня 1944 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 1001, арк. 61

Leave a Comment