Об’ява Міністра народного господарства УНР Т. Черкаського щодо суворої відповідальності за порушення чинного Закону УНР про спекуляцію від 25 січня 1919 р. 22 липня 1919 р.

Об’ява Міністра народного господарства УНР Т. Черкаського щодо суворої відповідальності за порушення чинного Закону УНР про спекуляцію від 25 січня 1919 р. 22 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту