З бюлетеня Інформаційного бюро Міністерства народного здоров’я і опікування Української Держави про поширення “іспанської хвороби” в Кам’янець-Подільському, Катеринославі та Харкові. 26 вересня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро Міністерства народного здоров'я і опікування Української Держави про поширення "іспанської хвороби" в Кам'янець-Подільському, Катеринославі та Харкові. 26 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 38

Leave a Comment