Звернення голови Громадського Комітету рятунку України в Чехословаччині О. І. Бочковського до міністра Норвегії Мовінкеля з подякою за піднесення справи щодо допомоги голодуючому населенню України. 23 жовтня 1933 р.

Звернення голови Громадського Комітету рятунку України в Чехословаччині О. І. Бочковського до міністра Норвегії Мовінкеля з подякою за піднесення справи щодо допомоги голодуючому населенню України. 23 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4008. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 17.

Leave a Comment

Перейти до вмісту