Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 231.565 карбованців на оборудовання та експлуатацію заводів для хімічного переробу деревини в Святошинському лісництві. 24 вересня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 231.565 карбованців на оборудовання та експлуатацію заводів для хімічного переробу деревини в Святошинському лісництві. 24 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 176. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту