Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 26 жовтня 1933 р.

Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 26 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 755. Арк. 72 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту