Про економічну самостійність Української РСР і можливість впровадження своєї грошової одиниці. З Декларації про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.

Про економічну самостійність Української РСР і можливість впровадження своєї грошової одиниці. З Декларації про державний суверенітет України. 16 липня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 101

Leave a Comment