Про валютне забезпечення власної грошової одиниці за умов її впровадження. Із Закону Української РСР “Про економічну самостійність Української РСР”. 3 серпня 1990 р.

Про валютне забезпечення власної грошової одиниці за умов її впровадження. Із Закону Української РСР “Про економічну самостійність Української РСР”. 3 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4491. Арк. 87

Leave a Comment

Перейти до вмісту