Постанова Кабінету Міністрів України № 1761 «Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України». 27 грудня 2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1761 «Про занесення пам'яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України». 27 грудня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 8927. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту