Про продаж товарів з використанням картки споживача з купонами. З постанови Ради Міністрів Української РСР “Про захист споживчого ринку в Українській РСР”. 22 жовтня 1990 р.

Про продаж товарів з використанням картки споживача з купонами. З постанови Ради Міністрів Української РСР “Про захист споживчого ринку в Українській РСР”. 22 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 1718. Арк. 93

Leave a Comment