Закон Української Держави про збільшення кредиту Міністерству продовольчих справ на заготовку хліба для війська й населення. 28 вересня 1918 р.

Закон Української Держави про збільшення кредиту Міністерству продовольчих справ на заготовку хліба для війська й населення. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 183. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту