Про розповсюдження відозви в справі Національного Фонду. З протоколу засідання Центральної Ради 12 березня 1917 р.

Про розповсюдження відозви в справі Національного Фонду. З протоколу засідання Центральної Ради 12 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 109зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту