Список старшин І-го Повітроплавного дивізіону Галицької армії. 1919 р.

Список старшин І-го Повітроплавного дивізіону Галицької армії. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 2. Спр. 60. Арк. 45зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту