Про функціонування загальносоюзної грошової одиниці (до введення власних грошей). З довідки Ради Міністрів УРСР про деякі питання стабілізації соціально-економічного становища в республіці. Січень 1991 р.

Про функціонування загальносоюзної грошової одиниці (до введення власних грошей). З довідки Ради Міністрів УРСР про деякі питання стабілізації соціально-економічного становища в республіці. Січень 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 35. Оп. 6. Спр. 3328. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту