Текст промови голови Празького громадського комітету рятунку України О. І. Бочковського на протестаційних зборах. 29 жовтня 1933 р.

Текст промови голови Празького громадського комітету рятунку України О. І. Бочковського на протестаційних зборах. 29 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4008. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 20 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту