Розпорядження Кабінету Міністрів України № 567-р «Про відзначення 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди». 13 грудня 2001 р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 567-р «Про відзначення 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди». 13 грудня 2001 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 8959. Арк. 83

Leave a Comment

Перейти до вмісту