Перша відозва Української Центральної Ради. 9 березня 1917 р.

Перша відозва Української Центральної Ради. 9 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту