Текст резолюції, ухваленої на протестаційному віче в Празі та звернення до Президента США Ф. Рузвельта Громадського комітету рятунку України в Чехословаччині з проханням розглянути питання щодо організації контрольної комісії для перевірки становища в Радянській Україні. 29 жовтня 1933 р.

Текст резолюції, ухваленої на протестаційному віче в Празі та звернення до Президента США Ф. Рузвельта Громадського комітету рятунку України в Чехословаччині з проханням розглянути питання щодо організації контрольної комісії для перевірки становища в Радянській Україні. 29 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4008. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 19.

Leave a Comment

Перейти до вмісту