Довідка Українського республіканського банку Держбанку СРСР про перспективи введення національної української грошової одиниці на виконання заходів по підготовці візиту до Канади і США Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука. 15 серпня 1991 р.

Довідка Українського республіканського банку Держбанку СРСР про перспективи введення національної української грошової одиниці на виконання заходів по підготовці візиту до Канади і США Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука. 15 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 35. Оп. 6. Спр. 3328. Арк. 108

Leave a Comment