Проєкт урочистої обітниці Українського козака. 1918 р.

Проєкт урочистої обітниці Українського козака. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3293. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 155

Leave a Comment

Перейти до вмісту