Звіт відомостей відділу зв’язку Департаменту політичної інформації [Міністерства внутрішніх справ УНР] про повстання в Україні. 1, 6, 14 квітня 1921 р.

Звіт відомостей відділу зв'язку Департаменту політичної інформації [Міністерства внутрішніх справ УНР] про повстання в Україні. 1, 6, 14 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту