13_2192-1-2-26_1.jpg

Наказ Начальної команди Галицької армії Ч. 77 щодо збору в населення господарських знарядь військового походження для потреб армії. 29 червня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту