Лист Начальника групи інтернованих військ УНР А. Пузицького Начальнику Політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ УНР про надсилання списку вояків, які перейшли до більшовиків та їх список, табір Стшалково. 1 лютого 1922 р.

Лист Начальника групи інтернованих військ УНР А. Пузицького Начальнику Політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ УНР про надсилання списку вояків, які перейшли до більшовиків та їх список, табір Стшалково. 1 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2439. Оп. 1. Спр. 107. Арк. 9

Leave a Comment