Лист Голови Українського комітету по збору жертв для голодуючих в Україні в Подєбрадах І. Шовгеніва Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про влаштування збору пожертв вкупі з місцевими чехословацькими організаціями. 28 липня 1922 р.

Лист Голови Українського комітету по збору жертв для голодуючих в Україні в Подєбрадах І. Шовгеніва Українському комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні про влаштування збору пожертв вкупі з місцевими чехословацькими організаціями. 28 липня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту