Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.

Законопроект Міністерства народної освіти УНР про заходи щодо організації Українського Національного архіву в м. Києві. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 1065, оп. 1, спр. 132, арк. арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту