Закон України № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність», підписаний Президентом України Леонідом Кравчуком. 20 грудня 1991 р.

Закон України № 2004-ХІІ «Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність», підписаний Президентом України Леонідом Кравчуком. 20 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4637. Арк. 122

Leave a Comment

Перейти до вмісту