Указ Президії Верховної Ради України № 1435-ХІІ «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 26 серпня 1991 р.

Указ Президії Верховної Ради України № 1435-ХІІ «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України», підписаний Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 26 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту