Заключний акт Міжурядової конференції щодо захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Гаага. 1954 р.

Заключний акт Міжурядової конференції щодо захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Гаага. 1954 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 526-а. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту