Скарга одноосібників с. Рожок на Київщині до ВУЦВК про вилучення хліба, землі, майна та семимісячне голодування. 15 лютого 1932 р.

Скарга одноосібників с. Рожок на Київщині до ВУЦВК про вилучення хліба, землі, майна та семимісячне голодування. 15 лютого 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 7. Спр. 147. Арк. 47 зв. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту