Розпорядження приймальної голови ВУЦВК Київському оргоблкомітету щодо розгляду заяви колгоспників Ржищівського району про відсутність хліба та голод. 19 квітня 1932 р.

Розпорядження приймальної голови ВУЦВК Київському оргоблкомітету щодо розгляду заяви колгоспників Ржищівського району про відсутність хліба та голод. 19 квітня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 108. Арк. 60

Leave a Comment