Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 19 серпня 1933 р.

Комунікат управи Комітету представників українських організацій в ЧСР для допомоги голодним в Україні. 19 серпня 1933 р.

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 1104, арк. 1

Leave a Comment